ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Website Mitom là website cung cấp thông tin, tin tức, video, trận đấu, kết quả và bình luận các giải bóng đá trong nước và quốc tế. Trang web “Xem bóng đá Mitom'' còn cho phép người dùng xem các trận bóng đá trực tiếp qua Internet. Nếu bạn sử dụng trang web để xem Mitom bóng đá, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau đây:
use_protocl

1. Quyền và nghĩa vụ của người dùng

●Người dùng có quyền truy cập, xem, tải xuống, chia sẻ và bình luận nội dung trên Website để xem Mitom bóng đá miễn phí, không bao gồm nội dung trả phí hoặc nhu cầu đăng ký thành viên.

● Để xem Mitom bóng đá, vui lòng bảo vệ thông tin cá nhân, tài khoản và mật khẩu của mình khi đăng ký làm thành viên trên website. Người dùng không được chuyển nhượng, thuê, bán hoặc sử dụng Tài khoản của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào. Nếu bạn sử dụng các dịch vụ trên Trang web, bạn có trách nhiệm chấp nhận và tuân thủ các quy tắc, chính sách và hướng dẫn của Trang web để xem Mitom bóng đá.

● Trách nhiệm tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của website Mitom và các bên thứ ba có liên quan.

●Người dùng không được sao chép, xuất bản, sửa đổi, chuyển đổi, dịch, phân phối, hiển thị, bán hoặc sử dụng nội dung trên trang web Mitom mà không được đồng ý bằng văn bản. Văn bản trên trang web Mitom hoặc các bên thứ ba là độc quyền.

● Bạn không được sử dụng Trang web Xem bóng đá Mitom để làm bất cứ điều gì vi phạm pháp luật, đạo đức hoặc đạo đức hoặc xâm phạm các quyền và lợi ích hợp pháp của Trang web Xem bóng đá Mitom hoặc gây thương tích cho bất kỳ bên thứ ba nào. làm như vậy. Người dùng không được gửi, đăng, phân phối hoặc phổ biến bất kỳ nội dung nào mang tính bạo lực, tục tĩu, khiêu dâm, phỉ báng, lạm dụng, lừa đảo hoặc vi phạm bất kỳ bản quyền, bí mật thương mại hoặc nội dung nào khác. Bất kỳ nội dung nào khác vi phạm pháp luật của trang web Mitom.

●Bạn sẽ có trách nhiệm bồi thường cho trang web Mitom và bất kỳ bên thứ ba nào về mọi thiệt hại do bạn vi phạm các Điều khoản sử dụng này.

2. Quyền và nghĩa vụ của website xem bóng đá Mitom

●Trang web Mitom có quyền cung cấp, thay đổi, tạm dừng hoặc hủy các dịch vụ trên trang web mà không cần thông báo trước cho người dùng.

● Kiểm duyệt, chỉnh sửa, xóa hoặc từ chối xuất bản bất kỳ nội dung nào được người dùng gửi, đăng, phân phối hoặc phân phối trên Trang web nếu nội dung đó bị phát hiện vi phạm các Điều khoản sử dụng này hoặc pháp luật. Chúng tôi sẽ đình chỉ, đình chỉ, xóa hoặc chấm dứt tài khoản của bạn nếu chúng tôi phát hiện ra rằng bạn đã vi phạm các Điều khoản sử dụng này hoặc pháp luật.

● Quyền yêu cầu người dùng cung cấp dữ liệu cá nhân hoặc xác thực danh tính khi sử dụng dịch vụ trên website. Trang web Xem Bóng Đá Mitom có trách nhiệm bảo mật và không tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba, trừ khi được sự đồng ý của bạn hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. .

●Chúng tôi có trách nhiệm liên tục cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và chất lượng cao trên trang web của mình. Tuy nhiên, trang web Xem Bóng Đá Mitom sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự cố, sai sót, gián đoạn, mất mát hoặc thiệt hại nào do các yếu tố bất khả kháng, sự cố kỹ thuật, sự can thiệp của bên thứ ba hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác. và các yếu tố khác nằm ngoài tầm kiểm soát của trang web Mitom.

use_protocl1

3. Các điều kiện khác

Các Điều khoản sử dụng này có hiệu lực kể từ ngày công bố trên trang web Mitom và có thể được thay đổi, bổ sung hoặc sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn. Bạn có trách nhiệm theo dõi và cập nhật những thay đổi, bổ sung hoặc sửa đổi đó. Nhanh chóng truy cập và sử dụng phần mềm nâng cao giúp mọi người theo dõi, xem bóng đá.

Kết Thúc

Với phương châm “luôn cung cấp những nội dung bóng đá chất lượng cao”, chúng tôi hy vọng website Mitom sẽ trở thành địa chỉ tin cậy dành cho người hâm mộ bóng đá. Vui lòng truy cập trang web của chúng tôi và trải nghiệm những bài viết chất lượng cao nhất và dễ đọc.